Cita prèvia - SOJ en dret de Família i Mediació

del servei
Service6Name


SOJ en Dret de Família i en Dret Privat

Des d’aquest SOJ s’atendrà la vostra sol·licitud per mitjà d’una persona inscrita als registres de mediació corresponents al vostre àmbit territorial.

A l’hora, lloc, i dia reservat, se us donarà orientació en relació als diferents mètodes per a poder resoldre el conflicte, donant prioritat a la via de la mediació i dels mètodes alternatius de resolucions de conflictes.

Aquest és un servei públic i gratuït que consisteix a oferir a les persones un servei bàsic d’orientació a la mediació en els àmbits del Dret de família i del Dret privat. A través del SOM es tramiten i controlen les sol·licituds de designació de mediador, amb la possibilitat d’obtenir-ne la gratuïtat del procés.

Què és la mediació?

És un mètode pacífic de resoldre els conflictes en què un tercer, la persona mediadora, ajuda les parts a cercar la millor solució per a tots. Una mediació a temps evita la dilatació dels processos judicials, redueix la duresa del conflicte i minora el malestar de les persones afectades.

Les característiques principals d’una mediació són:

  • La voluntarietat
  • La confidencialitat
  • La imparcialitat
  • La neutralitat

On podeu obtener més informació?


Compartir