Cita previa - SOJ

del servei
Service2Name

ATENCIÓ: La consulta es realitzarà telefònicament.


El Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) és un servei públic i gratuït d'atenció personalitzada que ofereixen els col·legis d'advocats de Catalunya, amb la col·laboració del Departament de Justícia, per assessorar i orientar els ciutadans sobre temes jurídics.

El SOJ proporciona un primer consell orientador i informa sobre la possibilitat d'acudir als tribunals o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes, però no es redactarà cap document ni es tramitarà cap assumpte.

Les consultes no s'atenen per telèfon ni per escrit. Per adreçar-vos al SOJ cal sol·licitar visita prèvia per telèfon, personalment en horari de matí o a través del servei de cita prèvia a través de la web soj.icatarragona.com.

Les consultes no s'atenen per telèfon ni per escrit. .

Actualment el SOJ es presta a les seus que té l'ICAT a Tarragona, El Vendrell i Valls, durant tot l'any excepte el mes d'agost.

Seu Tarragona (Palau de Justícia)
Av./ President Companys 10, planta baixa
43005 Tarragona
Tel.: (+34) 977 21 27 09
Horari SOJ: de dilluns a divendres de les 10:00h. a les 12:00h.

Seu El Vendrell 
C/ Francesc Riera, nº13
43700 El Vendrell
Tel.: (+34) 977 15 59 65

Horari SOJ: de dilluns a divendres de les 10:00h. a les 12:00h.

Seu Valls
C/ Carretera del Pla, nº35
43800 - Valls
Tel.: (+34) 877 44 15 77
Horari SOJ: els divendres de les 09:00h. a les 11:00h.

Tel. del servei d'atenció a la víctima de maltractaments: 977 22 09 22


Compartir